Naučite hrvatski
LIN-CRO

INFO:
LIN CRO, Varaždinska 52A
Zadar, Hrvatska
Tel./Fax: 385 (0)23 241 378
E-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr
LIN-CRO :: lingua-croatica
Međunarodni tečajevi hrvatskoga jezika

ADRESA

LIN-CRO d.o.o.,

Varaždinska 52 A,

23 000 Zadar,

Hrvatska

Tel./ faks: 385 (0)23 241 378;

e-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr

www.lin-cro.hr