Naučite hrvatski
LIN-CRO

INFO:
LIN CRO, Varaždinska 52A
Zadar, Hrvatska
Tel./Fax: 385 (0)23 241 378
E-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr
LIN-CRO :: lingua-croatica
Međunarodni tečajevi hrvatskoga jezika

TROŠKOVI

Program A

Školarina 1080 eura (tj. 180 eura po tjednu)
Smještaj
Jednokrevetna soba 840 eura (tj. 140 eura po tjednu)
Dvokrevetna soba 600 eura (tj. 100 eura po tjednu)

Program B

DVOTJEDNI TEČAJ
Školarina 360 eura (tj. 180 eura po tjednu)
Smještaj
Jednokrevetna soba 280 eura (tj. 140 eura po tjednu)
Dvokrevetna soba 200 eura (tj. 100 eura po tjednu)
TROTJEDNI TEČAJ
Školarina 540 eura (tj. 180 eura po tjednu)
Smještaj
Jednokrevetna soba 420 eura (tj. 140 eura po tjednu)
Dvokrevetna soba 300 eura (tj. 100 eura po tjednu)

PROGRAM C

(ovisno o željenom trajanju i intenzitetu tečaja)
Školarina 20 eura po školskom satu (= 45 minuta)
Smještaj 20 eura dnevno

Napomena o troškovima: Za program A i B smještaj je moguć u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi. Prehrana nije uračunata jer polaznici sami odlučuju u kojem će restoranu jesti i koje će obroke uzeti. U velikim prodavaonicama moguće je kupiti gotova jela. Osim toga studenti imaju kuhinju na raspolaganju. Izleti su predviđeni samo za sudionike skupnih tečajeva. Oni su uključeni u program A, a u program B nisu. Za program B izleti se organiziraju u dogovoru s polaznicima i posebno se plaćaju. Polaznici individualnih tečajeva mogu se pridružiti uz razmjernu nadoplatu.

Uplata

Novac za troškove može se doznačiti na račun ili uplatiti u roku od tri dana nakon početku tečaja na blagajni LIN-CRO. Troškovi se mogu platiti u svim valutama u odgovarajućoj protuvrijednosti.

Prijave

Za sve programe prijavljuje se u načelu jedan mjesec prije početka tečaja na adresu LIN-CRO.

Adresa

LIN-CRO d.o.o., Varaždinska 52 A,
23 000 Zadar,
Hrvatska/Croatia
Tel./ faks: 385/ 23/24 13 78;
e-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr