Naučite hrvatski
LIN-CRO

INFO:
LIN CRO, Varaždinska 52A
Zadar, Hrvatska
Tel./Fax: 385 (0)23 241 378
E-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr
LIN-CRO :: lingua-croatica
Međunarodni tečajevi hrvatskoga jezika

ZADAR

Na širem prostoru Zadar je okružen s četiri nacionalna parka i 50 turističkih mjesta. Zadarska regija podrazumijeva 1.200 km slikovite i čiste morske obale sa spletom od 300 otoka i otočića, s mnogo mirnih i netaknutih uvala. Zadar je poznat već u 9. st. pr. Krista kao naselje Liburna (Ilira), zatim postaje rimska kolonija te bizantski teritorij. Od razdoblja hrvatskih vladara (od 9. st.) postupno ga naseljuju Hrvati.

Velik broj kulturnih spomenika govori o bogatoj prošlosti grada (nekoliko slojeva gradskih zidina, rimski forum, građevine iz vremena romanike, gotike, renesanse i baroka, uz čuvenu zbirku crkvenog srebra i zlata). U Zadru je osnovano i prvo sveučilište na istočnoj obali Jadrana. Tu je nastao prvi hrvatski roman (poč. 16. st.) i objavljene prve hrvatske novine.