Naučite hrvatski
LIN-CRO

INFO:
LIN CRO, Varaždinska 52A
Zadar, Hrvatska
Tel./Fax: 385 (0)23 241 378
E-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr
LIN-CRO :: lingua-croatica
Međunarodni tečajevi hrvatskoga jezika
Discount

MEĐUNARODNI TEČAJEVI HRVATSKOGA JEZIKA U ZADRU, Hrvatska 2019

PROGRAM A - šestotjedni tečaj hrvatskog jezika i kulture

(obično dva stupnja: srednji i napredni)

19.5. do 28.6.2019.

Napomena:To je poseban program koji se je 12 godina održavao u suradnji sa Sveučilištem u Kansasu za sve studente sa svih sveučilišta u SAD-u. Novost je da je taj program ponuđen studentima iz svih država svijeta i da se može pohađati djelomično (minimalno dva tjedna). Uvjet je osnovno poznavanje hrvatskoga jezika (približno 1 godina učenja).

PROGRAM B

Dvotjedni međunarodni tečaj hrvatskog jezika

(tri stupnja: početni, srednji i napredni)

15.7. - 26.7.2019.

Trotjedni međunarodni tečaj hrvatskog jezika

(tri stupnja: početni, srednji i napredni)

29.7. - 16.8.2019.

Napomena: Ti se tečajevi iznimno mogu pohađati i djelomično (minimalno jedan tjedan), a mogu se i povezati u jednu cjelinu, tako da je moguće pohađati dva trotjedna tečaja u kontinuitetu.

PROGRAM C - pojedinačni (individualni) tečajevi hrvatskog jezika

(tri stupnja: početni, srednji i napredni - za diplomate, poslovne ljude, studente, učenike, članove obitelji i prijatelje kojima je hrvatski strani jezik, itd.)

Napomena: Početak i trajanje tečaja po dogovoru.