Naučite hrvatski
LIN-CRO

INFO:
LIN CRO, Varaždinska 52A
Zadar, Hrvatska
Tel./Fax: 385 (0)23 241 378
E-mail: mile.mamic@zd.t-com.hr
LIN-CRO :: lingua-croatica
Međunarodni tečajevi hrvatskoga jezika
Discount

MEĐUNARODNI TEČAJEVI HRVATSKOGA JEZIKA U ZADRU, Hrvatska 2018

PROGRAM A - šestotjedni tečaj hrvatskog jezika i kulture

(obično dva stupnja: srednji i napredni)

20.5. do 30.6.2018.

Napomena: To je poseban program za studente sa svih sveučilišta u SAD-u. Program se organizira u suradnji sa Sveučilištem u Kansasu. Uvjet je jedna godina učenja hrvatskoga jezika. U taj se program mogu potpuno ili djelomično uključiti i sudionici iz drugih država ako su odgovarajućega predznanja hrvatskoga jezika.

PROGRAM B

Trotjedni međunarodni tečaj hrvatskog jezika

(tri stupnja: početni, srednji i napredni)

1. termin: 09.7. - 27.7. 2018.

2. termin: 30.7. - 17.8. 2018.

Napomena: Ti se tečajevi iznimno mogu pohađati i djelomično (minimalno jedan tjedan), a mogu se i povezati u jednu cjelinu, tako da je moguće pohađati dva trotjedna tečaja u kontinuitetu.

PROGRAM C - pojedinačni (individualni) tečajevi hrvatskog jezika

(tri stupnja: početni, srednji i napredni - za diplomate, poslovne ljude, studente, učenike, članove obitelji i prijatelje kojima je hrvatski strani jezik, itd.)

Napomena: Početak i trajanje tečaja po dogovoru.